אייקון, קניין רוחני
סוד מסחרי

לפי חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט – 1999, סוד מסחרי הינו מידע עסקי מכל סוג שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו. קרא עוד
עו
יריב קדם, עו

עו"ד יריב קדם

יריב קדם, בעל תואר ראשון ושני במשפטים מאוניברסיטאות חיפה ותל אביב, הינו עו"ד בעל ותק של מעל 20 שנה, נוטריון, הבעלים של משרד עורכי הדין בבעלותו ושל APPLAB – חממה עסקית להקמה וליווי בינלאומי כולל של סטארט-אפים. בעל נסיון משפטי ועסקי רב בליווי חברות וסטארטאפים החל משלב הרעיון ובפעילותם השוטפת בישראל ובעולם. שותף אמון יצירתי בתהליכי קבלת ההחלטות האסטרטגיים והטקטיים של בעלי מניות, דירקטורים, ובעלי העסקים בפעילותם העסקית והמשפטית.

קרא עוד >>

  • מעל 20 שנות ניסיון
  • חממה עסקית לסטארטאפים
  • הייטק בינלאומי
  • ליווי אישי

גזל סוד מסחרי
גזל סוד מסחרי הוא נטילה, שימוש או קבלה של סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים, או בניגוד לחיוב חוזי או לחובת אמון המוטלים על המשתמש כלפי בעל הסוד.
גילוי סוד מסחרי באמצעות הנדסה חוזרת (פירוק או ניתוח של מוצר או של תהליך במטרה לפענח סוד מסחרי) אינו נחשב אמצעי פסול, ואין אחריות לגזל סוד מסחרי אם הידע הגלום בסוד המסחרי הפך לחלק מכישוריו המקצועיים הכלליים של עובד או אם השימוש בסוד המסחרי מוצדק בשל תקנת הציבור, או בגין רכישת הסוד המסחרי בתום לב ובתמורה.

מהם אמצעים סבירים לשמירת סוד מסחרי?
חוק עוולות מסחריות קובע מידע ייחשב סוד מסחרי רק אם בעל המידע נקט אמצעים סבירים לשמירתו. אולם מהם אמצעים סבירים לשמירת סוד מסחרי?
ישנם מספר אמצעים לשמירת סודיות הכוללים הסכם סודיות, סעיף סודיות מפורט בהסכם עבודה, נוהל עבודה מוסכם בחברות לשם מידור מידע בין העובדים לבין עצמם או בין המחלקות השונות, הפעלת תוכנות להצפנה ואבטחת מידע ממוחשב, הגבלת כניסה למחשב ולתיקיות מחשב באמצעות סיסמאות, שמירת מסמכים וחומרים פיסיים בכספת מאובטחת, ואמצעים דומים המקשים על חשיפת הסוד. ככל שהמידע רגיש יותר או בעל שווי רב יותר, כך יש לנקוט באמצעים משמעותיים יותר לשמירתו די לשמור על כלל הסבירות.

פיצוי סטטוטורי עקב גזל סוד מסחרי
גזל סוד מסחרי הינו עוולה בנזיקין ולפיכך הנפגע מגזל סוד מסחרי רשאי לתבוע את המזיקים על הנזקים שיוכיח כי נגרמו לו עפ"י פקודת הנזיקין. יחד עם זה, סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות מאפשר לקבל פיצוי ניכר ללא הוכחת נזק ("פיצוי סטטוטורי"):
"13. (א) בית המשפט רשאי, על פי בקשת התובע, לפסוק לו, לכל עוולה, פיצויים בלא הוכחת נזק, בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים.
(ב) לענין סעיף זה יראו עוולות המתבצעות במסכת אחת של מעשים, כעוולה אחת".

ייעוץ וייצוג בתביעות גזל סוד מסחרי
כמשרד העוסק בענייני טכנולוגיה, אפליקציות וקניין רוחני, משרדנו מספק ייעוץ משפטי וייצוג בתביעות על הפרת סודות מסחריים ופיצויים סטטוטוריים בגינם.

הלקוחות שלי