אייקון, פיתוח אפליקציות וסטארטאפים
רישום חברה

במהלך חיי הסטארט-אפ יש צורך להקים חברה בע"מ במסגרתה הסטארט-אפ יקרום עור וגידים. לשם רישום החברה ע"י רשם החברות יש צורך להגיש לרשם מספר מסמכים חתומים בפני עורך דין, ולשלם אגרת רישום. קרא עוד
יעוץ משפטי ועסקי
יריב קדם, עו

עו"ד יריב קדם

יריב קדם, בעל תואר ראשון ושני במשפטים מאוניברסיטאות חיפה ותל אביב, הינו עו"ד בעל ותק של מעל 20 שנה, נוטריון, הבעלים של משרד עורכי הדין בבעלותו ושל APPLAB – חממה עסקית להקמה וליווי בינלאומי כולל של סטארט-אפים. בעל נסיון משפטי ועסקי רב בליווי חברות וסטארטאפים החל משלב הרעיון ובפעילותם השוטפת בישראל ובעולם. שותף אמון יצירתי בתהליכי קבלת ההחלטות האסטרטגיים והטקטיים של בעלי מניות, דירקטורים, ובעלי העסקים בפעילותם העסקית והמשפטית.

קרא עוד >>

  • מעל 20 שנות ניסיון
  • חממה עסקית לסטארטאפים
  • הייטק בינלאומי
  • ליווי אישי

המסמכים אותם יש להגיש לרשם החברות הינם:

1. "טופס הגשת מסמכים לרישום חברה", המכיל את שם מגיש הבקשה, מען לקבלת מסמכי הרישום, ופרטי עורך הדין המטפל. בנוסף, חובה לציין את שם החברה המבוקש, עם עוד שלושה שמות אלטרנטיביים .

2. טופס "בקשה לרישום חברה". הטופס מכיל את שם החברה המוצע ופרטים על החברה ותקנונה: מטרות החברה, הון החברה, ואחריות בעלי המניות.

3. הצהרת בעלי מניות. כל אחד מבעלי המניות מצהיר כי הוא כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה ואיננו מוגבל על פי דין.

4. הצהרת דירקטורים ראשונים. בהצהרה זו מצהירים הדירקטורים כי הם כשירים ונכונים לכהן כדירקטורים ראשונים של החברה.

5. תקנון חברה. התקנון חייב לכלול לפחות את שם החברה, ופרטים על מטרות החברה (כגון "לעסוק בכל עיסוק חוקי" או מטרה ספציפית), הון המניות (סכום ההון, ומאילו מניות הוא מורכב), פרטים על אחריות בעלי המניות (בחברה בע"מ אחריות בעלי המניות מוגבלת במניות), הוראות מגבילות כדי להגדיר החברה כ"פרטית" (להבדיל מ"ציבורית"), ופרטי בעלי המניות הראשונים.

6. ייפוי כוח לעורך הדין המטפל בבקשה.

משרדנו מכין את המסמכים הנ"ל לחתימה בהתאם לפרטים הרלבנטיים.

רישום חברה ב"מסלול המהיר"
רשם החברות מאפשר לרשום חברה ב"מסלול מהיר" לגבי חברת יחיד (חברה של בעל מניות יחיד): תוך 24 שעות מהגשה.

רישום חברה במסלול המהיר ניתן לניצול גם למי שמבקשים להקים חברה מרובת בעלי מניות, אך להתחיל לפעול בזמן קצר. לפיכך ניתן לפתוח חברת יחיד בשלב הראשון לשם תחילת פעילות, ומיד לאחר רישומה (במקביל לתחילת הפעילות), להקצות מניות ליתר בעלי המניות.

אגרה
אגרת רישום חברה חדשה לשנת 2012, בין חברת יחיד ובין חברה מרובת בעלי מניות, הינה 2554 ש"ח.

שם החברה וסימן מסחר
עפ"י הנחיית רשם החברות, בעת הגשת מסמכי רישום חברה יש להציג את שם החברה המוצע, יחד עם עוד שלושה שמות אלטרנטיביים.

רישום השם של החברה אצל רשם החברות אינו מקנה בעלות בשם זה, אלא זכות שימוש בשם זה ע"י החברה. דהיינו, הקמת החברה בשם מסוים אינו מקנה את האפשרות למנוע מאחרים מלהשתמש בו כגון לשם עסק שפתחו, או כשם מתחם באינטרנט (Domain Name), או כיוב'. יתר על כן, מי שכבר רכש מוניטין מוקדם באותו שם, או בשם דומה, יוכל למנוע מכם את השימוש בשם החברה שהקמתם ולדרוש את שינויה. אמנם רשם החברות מחויב לבצע בדיקה אצל רשם סימני המסחר אם מאן דהוא אחר אכן לא רשם את השם המבוקש כסימן מסחר, אולם לרשם אין שליטה ו/או ידע לגבי שמות שצברו מוניטין ולא רשמו שם זה כסימן מסחר או שם חברה.

אי לכך, מומלץ ורצוי לבצע בדיקה מקיפה ככל שניתן לגבי השם הנבחר, ובמקביל לרישומו כחברה, לרשום את השם גם כסימן מסחר.

תקנון החברה
אם אתם שני בעלי מניות או יותר, רצוי להרחיב את התקנון המינימלי שמספק רשם החברות בעת הרישום.

פירוט: בחברת יחיד התקנון המינימלי כלול בטפסים שמגישים לרשם החברות, והוא מכיל רק פירוט של נושאים המתחייבים בחוק כמו מטרות החברה, הון החברה, ואחריות בעלי המניות. בהקמת חברה עבור שני בעלי מנות או יותר רצוי להרחיב את התקנון בעת הרישום כדי שיכלול הוראות המגמישות את אופן פעולתה של החברה, ובאות לקראת נושאי המשרה שלה. לדוגמא, יש לאפשר לחברה לבטח ולשפות את נושא/י המשרה בחברה, ללא תוספת הוראות מתאימות לכך בתקנון, חוק החברות לא יאפשר לעשות כן.

יש מקום לכלול בתקנון מלא הוראות נוספות כגון הוראות לגבי תסיבת מניות בעת פטירתו חו"ח של בעל מניות, הנוהל לכינוס וניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפת בעלי מניות, אופן העברת מניות (אם בכלל) לצד שלישי בהסדרים כגון מתן-זכות-קדימה, "במבי" (Buy Me Buy You), הצטרפות בעל מניה למכירה קיימת (Tag Along), וכיוב.

הסכם שותפות/הסכם מייסדים
עובר להקמת החברה מומלץ כי המייסדים של הסטארט-אפ יחתמו בינם לבין עצמם על הסכם מייסדים המסדיר נושאים כגון תפקידים פרסונאליים של כל אחד מהצדדים, אופן מימון החברה, ועוד.

לוח הזמנים לשם רישום חברה
עפ"י רשות התאגידים, זמני הטיפול בבקשות המוגשות לרשם החברות, הם כדלקמן :

עד 24 שעות: בקשת רישום חברת יחיד תושב ואזרח ישראל המוגשת במשרד הרשם בירושלים.

עד 3 ימי עבודה: בקשת רישום חברה שאינה חברת יחיד, המוגשת במשרד הרשם בירושלים.

עד 7 ימי עבודה: בקשת רישום חברה המוגשת בהפקדה בלשכות רשם המשכונות בנצרת עילית ובחיפה.

עד 10 ימי עבודה: עיון בתיק חברה (למשלוח תקליטור בדואר 3 ימי עבודה נוספים).

עד 14 ימי עבודה : רישום חברה המוגשת לרישום בדואר, רישום חברה זרה, רישום שותפות, שינוי שם חברה, רישום שעבודים ( כולל שינוי משפטי לשעבוד וסילוק).

עד 30 ימי עבודה : מינוי/הפסקת כהונה של דירקטורים, העברת מניות, הקצאת מניות, הגדלת הון, תעודות משוחזרות, אישור סטטוס חברה.

עד 45 ימי עבודה : פירוק חברה, חיסול חברה, מיזוג חברות, שינוי תקנון, טיפול בדו"ח שנתי, שינוי מען.

הלקוחות שלי